Stručná história Francúzska

Stránka o dejinách Francúzska – o najdôležitejších udalostiach a historických postavách, ako aj o najvýznamnejších súčasných udalostiach.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_France

Francúzsko je krajina s veľmi pohnutou a zaujímavou históriou, ktorá mala priamy vplyv na vtedajšiu podobu Francúzska, ale aj celej Európy. Krajiny súčasného štátu Francúzsko patrili Galom a potom Rimanom. Z nich sa v týchto krajinách iniciovalo kresťanstvo, ktoré silne zapôsobilo na miestnu kultúru. Od roku 1958 až dodnes je Francúzsko piatou francúzskou republikou. Územie Francúzska má široký pás v západnej Európe a má tiež veľa území mimo európskeho kontinentu (Guadeloupe, Martinik, Kostarika).

Veľká francúzska revolúcia a Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte je osobnosť známa nielen vo Francúzsku, ale po celom svete. Jeho činy prispeli do značnej miery k zmenám v celej Európe a k jej dnešnému obrazu. Viedol k zvrhnutiu vtedajšieho systému av roku 1804 založil Francúzske cisárstvo a sám bol vyhlásený za francúzskeho cisára. Za ten čas urobil veľa zmien, napríklad zaviedol nový daňový systém – niektoré z týchto zmien zostali nezmenené dodnes. Zaviedol nový občiansky zákonník s názvom Napoleonský zákonník, ktorý je vo Francúzsku platný dodnes. Politické zmeny, ktorými Francúzsko prešlo za Napoleonovej vlády, ako aj neskoršie, ktoré boli ich prirodzeným dôsledkom, spôsobili, že Francúzsko začalo mať veľmi silnú vnútornú stabilizáciu a mier, čo prispelo k rýchlemu rozvoju, obohateniu štátu a dosiahnutiu na medzinárodnej scéne jednu z najsilnejších pozícií.

Postavenie Francúzska v modernom svete

Francúzsko je v súčasnosti jednou z popredných krajín sveta, je to industrializovaná a vysoko rozvinutá krajina. Má nielen veľmi silnú ekonomiku, ale aj jednu z najmocnejších ozbrojených síl na svete a je jednou z hlavných jadrových mocností. Francúzske jednotky sú rozmiestnené v mnohých krajinách sveta, a tak majú priamu kontrolu nad politickou a vojenskou situáciou vo svete. Francúzsko je tiež jedným z hlavných členov Európskej únie a spolu s ďalšími 11 členmi únie v roku 2000 zaviedlo menu EÚ – euro. Odteraz je to mena Francúzska.