offisielt språk, grunnleggende fraser, polsk-fransk parlør.

Lære fransk – grunnleggende ord og uttrykk på fransk. God morgen – Bonjour …

https://www.youtube.com/watch?v=vODEI3LL1wc

Fransk – offisiell.

Fransk ble ikke et offisielt språk i Frankrike før i 1992, som garantert av grunnloven. I et land med hovedstaden Paris brukes fransk i offisielle myndighetspublikasjoner så vel som på skoler. Annonser som inneholder fremmedspråklige setninger må inneholde en fransk oversettelse.

Fransk – grunnleggende setninger.

God morgen – Bonjour (puff)

Hei – Salut (salu)

Ok, takk – Ca va, merci (sa wa, mersi)

God kveld – Bonsoir (plystring)

Farvel – Au revoir (orevlar)

God natt – Bonne nuit (bon ńli)

Inntil da – À bientôt! (abortert)

Foreløpig – À toute à l’heure (en tutaler)

Til i morgen – À demain (en demo)

Lykke til! – Bonne sjanse

Ha en fin dag – Bonne journée (bon żne)

Ha en fin tur – Bon voyage (bą wajaż)

Velsigne deg! – A la votre! (alavotr)

Bon appétit (bon appetit)

Takk – Merci (mersi)

Tusen takk – Merci beaucoup (mersi boku)

Vær så snill – Unnskyld? (heftig)

Vær så snill – S’il vous plâit (sil wu ple)

Ja – Oui (łi)

Nei – Ikke (ną)

Samtykke – D`accord (dakor)

Her er – Voila (på)

Dette er … – C’est (ce)

Flott – Magnifique (manifik)

Beklager – Excusez moi (ekskiuze mła)

Jeg beklager – Je suis désolé (at han synger fortvilelse)

Lord – Monsieur (messes)

Dame – frue (fru)

Jomfruen – Modemoiselle (madmłazel)

State – Monsieur et Madam (mesje e madam)

Jeg – Je (det)

Du – Tu (her)

På – Il (il)

Hun – Elle (el)

Vi – Nous (nu)

Du – Vous (wu)

Oni – Ils (il)

En – Elles (el)

Som? – Kommentar? (koma)

Hva? Hva? Hva? – Quel? / Quelle? (kel)

Hvem? – Qui? (ki)

Hva? – Quoi? (hund)

Hvorfor? – Pourquoi (purkła)

Hvor mye er det? – Combien ça coute? (bite sa kut)

Hvor? – Où (u)

Hvor er…? – Où est…? (ue)

Her – Ici (isi)

Tam – Là-Bas (laba)

Til høyre – A droite (a drłat)

Til venstre – A gauche (a gosz)

Straight – Tout droit (her er en drill)

Je m`appelle … – Jeg heter (den lønnen …)

Mitt navn er … – Mon prénom est … (my preną e …)

Mitt navn … – Mon nom est … (navnet mitt …)

Jeg er … år gammel – j’ai (alder) og (at … a)

Jeg lever … – J`habite (żabit …)

Jeg er en polak / polka – Je suis polonais / polonaise (że świ polone / polonez)

Jeg snakker ikke fransk – Je ne parle pas francais (det ne parl pa frankrike)

Répétez s`il vous plait – Vennligst gjenta (gjenta flere ganger)

Jeg elsker deg – Je t`aime (den tem)

Fransk språk, polsk-fransk parlør.

Introduser deg selv:

Je m’appelle … eller Je suis … – Mitt navn er … (Mitt navn er …)

Comment tu t’appelles? – Hva heter du?

Je suis polonais / polones. – Jeg er en polsk/polsk Je viens de Pologne. – Jeg er fra Polen.

J’habite à Cracovie – Jeg bor i Krakow

la capitale – hovedstaden

Meg og ………. ans. – Jeg er xx år gammel

Je travaille comme …………. . – Jeg jobber som

Overnatting:

l’hôtel (m) – Hotell

l’auberge de jeunesse (f) – Tilfluktsrom

le camping – Camping

Avez-vous des chambres libres? – Har du noen ledige rom?

J’ai eu une réservation. – Jeg hadde en reservasjon

la chambre (pour) une personne eller la chambre simple – Enkeltrom

la chambre (pour) deux personnes eller la chambre dobbeltrom

avec de l’air conditionné – med klimaanlegg

la chambre avec salle de bain – rom med bad

le passeport – pass

Spør om veibeskrivelse

Gjør du det…? – Hvor er?

Unnskyld, kommentere du peux aller à…? – Unnskyld meg, hvordan kommer jeg til …?

Excusez-moi, où se trouve la rue …? – Beklager, hvor er gaten …

Pouvez-vous me le montrer sur la carte? – Vis meg på kartet.

Hvor er det? – Er det langt?

Je me suis perdu (e). – Jeg gikk meg vill

vous devez… – du må

tourner – turn

à droit – til høyre

à gauche – venstre

rentrer – å komme tilbake

aller droit – gå rett

après les feux – bak lysene