Език на Сейшелите

Език на Сейшелите

Когато отиваме на Сейшелите, не би трябвало да имаме проблеми с общуването, защото има три официални езика: креолски, френски и английски. Тази ситуация се дължи на факта, че островът е бил под френско и британско управление в продължение на много години. Едва през 1976 г., от момента на независимостта, местното население се бори родният им език, или по-скоро определена разновидност, също да стане официален.

Вариант на креолски

Креолският език, говорен от огромното мнозинство от жителите на Сейшелите, е език, произлизащ от стария френски, който е обогатен с определени азиатски и африкански фрази и думи, използвани от заселници, пристигащи на острова. В момента, въпреки факта, че английският е основният официален език, повечето хора говорят креолски и интересното е, че тази реч ще чуем и по телевизията.

Разговорник

Ако отивате на Сейшелите, си струва да знаете няколко основни фрази на креолски, за да можете да говорите с местните жители. В хотелите можем лесно да общуваме на английски или френски. Разбира се, ако не знаем тези езици, си струва да си купите разговорник с основни фрази, за да нямате проблеми на място.